• บริการ งานประกันตัว บริการหลักทรัพย์ ในชั้น พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาล.
• บริการ ทนายความผู้เชี่ยวชาญคดีอาญา ฟ้อง ต่อสู้คดี เช่น ฉ้อโกง ยักยอก ลักทรัพย์ หมิ่นประมาท หมิ่นประมาททางคอมพิวเตอร์  ทำร้ายร่างกาย พยามฆ่า ฆ่าผู้อื่น.  
• บริการ เรียกค่าสินไหมทางอาญา เข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ.
• บริการ อุทธรณ์คำสั่ง ครบทุกรูปแบบ เช่น อุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานรัฐ อุทธรณ์คำสั่งการบังคับคดี และชั้นศาลยุติธรรม.